Ontslag Ligtenberg

Uw werkgever in Ligtenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ligtenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ligtenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ligtenberg. Uw werkgever in Ligtenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ligtenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ligtenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ligtenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ligtenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ligtenberg of met bevallingsverlof bent in Ligtenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ligtenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ligtenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ligtenberg
 • Als u in Ligtenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ligtenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Ligtenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ligtenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ligtenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ligtenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ligtenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ligtenberg. Uitzonderingen in Ligtenberg;
 • Als uw werkgever in Ligtenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ligtenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ligtenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ligtenberg niet geschikt voor uw werk in Ligtenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Ligtenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ligtenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ligtenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ligtenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ligtenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Ligtenberg u eveneens wel ontslaan.