Ontslag Lieving

Uw werkgever in Lieving mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lieving zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lieving

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lieving. Uw werkgever in Lieving mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lieving arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lieving niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lieving te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lieving u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lieving of met bevallingsverlof bent in Lieving.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lieving kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lieving die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lieving
 • Als u in Lieving lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lieving wilt opnemen;
 • Omdat u in Lieving lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lieving lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lieving wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lieving op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lieving

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lieving. Uitzonderingen in Lieving;
 • Als uw werkgever in Lieving bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lieving aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lieving gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lieving niet geschikt voor uw werk in Lieving of
 • u functioneert niet voldoende in Lieving.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lieving

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lieving niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lieving of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lieving verblijft, dan mag uw werkgever in Lieving u eveneens wel ontslaan.