Ontslag Lieveren

Uw werkgever in Lieveren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lieveren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lieveren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lieveren. Uw werkgever in Lieveren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lieveren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lieveren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lieveren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lieveren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lieveren of met bevallingsverlof bent in Lieveren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lieveren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lieveren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lieveren
 • Als u in Lieveren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lieveren wilt opnemen;
 • Omdat u in Lieveren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lieveren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lieveren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lieveren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lieveren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lieveren. Uitzonderingen in Lieveren;
 • Als uw werkgever in Lieveren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lieveren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lieveren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lieveren niet geschikt voor uw werk in Lieveren of
 • u functioneert niet voldoende in Lieveren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lieveren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lieveren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lieveren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lieveren verblijft, dan mag uw werkgever in Lieveren u eveneens wel ontslaan.