Ontslag Lievelde

Uw werkgever in Lievelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lievelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lievelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lievelde. Uw werkgever in Lievelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lievelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lievelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lievelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lievelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lievelde of met bevallingsverlof bent in Lievelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lievelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lievelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lievelde
 • Als u in Lievelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lievelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lievelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lievelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lievelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lievelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lievelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lievelde. Uitzonderingen in Lievelde;
 • Als uw werkgever in Lievelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lievelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lievelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lievelde niet geschikt voor uw werk in Lievelde of
 • u functioneert niet voldoende in Lievelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lievelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lievelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lievelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lievelde verblijft, dan mag uw werkgever in Lievelde u eveneens wel ontslaan.