Ontslag Lieveld

Uw werkgever in Lieveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lieveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lieveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lieveld. Uw werkgever in Lieveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lieveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lieveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lieveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lieveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lieveld of met bevallingsverlof bent in Lieveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lieveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lieveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lieveld
 • Als u in Lieveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lieveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Lieveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lieveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lieveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lieveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lieveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lieveld. Uitzonderingen in Lieveld;
 • Als uw werkgever in Lieveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lieveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lieveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lieveld niet geschikt voor uw werk in Lieveld of
 • u functioneert niet voldoende in Lieveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lieveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lieveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lieveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lieveld verblijft, dan mag uw werkgever in Lieveld u eveneens wel ontslaan.