Ontslag Liessel

Uw werkgever in Liessel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Liessel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Liessel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Liessel. Uw werkgever in Liessel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Liessel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Liessel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Liessel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Liessel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Liessel of met bevallingsverlof bent in Liessel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Liessel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Liessel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Liessel
 • Als u in Liessel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Liessel wilt opnemen;
 • Omdat u in Liessel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Liessel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Liessel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Liessel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Liessel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Liessel. Uitzonderingen in Liessel;
 • Als uw werkgever in Liessel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Liessel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Liessel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Liessel niet geschikt voor uw werk in Liessel of
 • u functioneert niet voldoende in Liessel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Liessel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Liessel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Liessel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Liessel verblijft, dan mag uw werkgever in Liessel u eveneens wel ontslaan.