Ontslag Lieshout

Uw werkgever in Lieshout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lieshout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lieshout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lieshout. Uw werkgever in Lieshout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lieshout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lieshout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lieshout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lieshout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lieshout of met bevallingsverlof bent in Lieshout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lieshout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lieshout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lieshout
 • Als u in Lieshout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lieshout wilt opnemen;
 • Omdat u in Lieshout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lieshout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lieshout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lieshout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lieshout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lieshout. Uitzonderingen in Lieshout;
 • Als uw werkgever in Lieshout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lieshout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lieshout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lieshout niet geschikt voor uw werk in Lieshout of
 • u functioneert niet voldoende in Lieshout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lieshout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lieshout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lieshout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lieshout verblijft, dan mag uw werkgever in Lieshout u eveneens wel ontslaan.