Ontslag Lieseind

Uw werkgever in Lieseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lieseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lieseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lieseind. Uw werkgever in Lieseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lieseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lieseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lieseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lieseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lieseind of met bevallingsverlof bent in Lieseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lieseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lieseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lieseind
 • Als u in Lieseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lieseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Lieseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lieseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lieseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lieseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lieseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lieseind. Uitzonderingen in Lieseind;
 • Als uw werkgever in Lieseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lieseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lieseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lieseind niet geschikt voor uw werk in Lieseind of
 • u functioneert niet voldoende in Lieseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lieseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lieseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lieseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lieseind verblijft, dan mag uw werkgever in Lieseind u eveneens wel ontslaan.