Ontslag Kostvlies

Uw werkgever in Kostvlies mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kostvlies zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kostvlies

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kostvlies. Uw werkgever in Kostvlies mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kostvlies arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kostvlies niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kostvlies te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kostvlies u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kostvlies of met bevallingsverlof bent in Kostvlies.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kostvlies kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kostvlies die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kostvlies
 • Als u in Kostvlies lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kostvlies wilt opnemen;
 • Omdat u in Kostvlies lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kostvlies lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kostvlies wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kostvlies op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kostvlies

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kostvlies. Uitzonderingen in Kostvlies;
 • Als uw werkgever in Kostvlies bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kostvlies aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kostvlies gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kostvlies niet geschikt voor uw werk in Kostvlies of
 • u functioneert niet voldoende in Kostvlies.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kostvlies

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kostvlies niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kostvlies of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kostvlies verblijft, dan mag uw werkgever in Kostvlies u eveneens wel ontslaan.