Ontslag Lierop

Uw werkgever in Lierop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lierop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lierop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lierop. Uw werkgever in Lierop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lierop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lierop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lierop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lierop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lierop of met bevallingsverlof bent in Lierop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lierop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lierop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lierop
 • Als u in Lierop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lierop wilt opnemen;
 • Omdat u in Lierop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lierop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lierop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lierop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lierop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lierop. Uitzonderingen in Lierop;
 • Als uw werkgever in Lierop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lierop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lierop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lierop niet geschikt voor uw werk in Lierop of
 • u functioneert niet voldoende in Lierop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lierop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lierop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lierop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lierop verblijft, dan mag uw werkgever in Lierop u eveneens wel ontslaan.