Ontslag Lierhand

Uw werkgever in Lierhand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lierhand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lierhand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lierhand. Uw werkgever in Lierhand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lierhand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lierhand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lierhand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lierhand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lierhand of met bevallingsverlof bent in Lierhand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lierhand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lierhand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lierhand
 • Als u in Lierhand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lierhand wilt opnemen;
 • Omdat u in Lierhand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lierhand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lierhand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lierhand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lierhand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lierhand. Uitzonderingen in Lierhand;
 • Als uw werkgever in Lierhand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lierhand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lierhand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lierhand niet geschikt voor uw werk in Lierhand of
 • u functioneert niet voldoende in Lierhand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lierhand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lierhand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lierhand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lierhand verblijft, dan mag uw werkgever in Lierhand u eveneens wel ontslaan.