Ontslag Flieren

Uw werkgever in Flieren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Flieren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Flieren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Flieren. Uw werkgever in Flieren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Flieren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Flieren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Flieren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Flieren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Flieren of met bevallingsverlof bent in Flieren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Flieren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Flieren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Flieren
 • Als u in Flieren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Flieren wilt opnemen;
 • Omdat u in Flieren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Flieren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Flieren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Flieren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Flieren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Flieren. Uitzonderingen in Flieren;
 • Als uw werkgever in Flieren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Flieren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Flieren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Flieren niet geschikt voor uw werk in Flieren of
 • u functioneert niet voldoende in Flieren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Flieren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Flieren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Flieren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Flieren verblijft, dan mag uw werkgever in Flieren u eveneens wel ontslaan.