Ontslag Lierderholthuis

Uw werkgever in Lierderholthuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lierderholthuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lierderholthuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lierderholthuis. Uw werkgever in Lierderholthuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lierderholthuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lierderholthuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lierderholthuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lierderholthuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lierderholthuis of met bevallingsverlof bent in Lierderholthuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lierderholthuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lierderholthuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lierderholthuis
 • Als u in Lierderholthuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lierderholthuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Lierderholthuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lierderholthuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lierderholthuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lierderholthuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lierderholthuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lierderholthuis. Uitzonderingen in Lierderholthuis;
 • Als uw werkgever in Lierderholthuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lierderholthuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lierderholthuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lierderholthuis niet geschikt voor uw werk in Lierderholthuis of
 • u functioneert niet voldoende in Lierderholthuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lierderholthuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lierderholthuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lierderholthuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lierderholthuis verblijft, dan mag uw werkgever in Lierderholthuis u eveneens wel ontslaan.