Ontslag Lienden

Uw werkgever in Lienden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lienden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lienden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lienden. Uw werkgever in Lienden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lienden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lienden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lienden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lienden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lienden of met bevallingsverlof bent in Lienden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lienden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lienden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lienden
 • Als u in Lienden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lienden wilt opnemen;
 • Omdat u in Lienden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lienden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lienden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lienden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lienden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lienden. Uitzonderingen in Lienden;
 • Als uw werkgever in Lienden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lienden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lienden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lienden niet geschikt voor uw werk in Lienden of
 • u functioneert niet voldoende in Lienden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lienden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lienden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lienden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lienden verblijft, dan mag uw werkgever in Lienden u eveneens wel ontslaan.