Ontslag Kleinder-liempde

Uw werkgever in Kleinder-liempde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Kleinder-liempde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Kleinder-liempde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Kleinder-liempde. Uw werkgever in Kleinder-liempde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Kleinder-liempde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Kleinder-liempde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Kleinder-liempde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Kleinder-liempde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Kleinder-liempde of met bevallingsverlof bent in Kleinder-liempde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Kleinder-liempde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Kleinder-liempde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Kleinder-liempde
 • Als u in Kleinder-liempde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Kleinder-liempde wilt opnemen;
 • Omdat u in Kleinder-liempde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Kleinder-liempde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Kleinder-liempde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Kleinder-liempde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Kleinder-liempde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Kleinder-liempde. Uitzonderingen in Kleinder-liempde;
 • Als uw werkgever in Kleinder-liempde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Kleinder-liempde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Kleinder-liempde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Kleinder-liempde niet geschikt voor uw werk in Kleinder-liempde of
 • u functioneert niet voldoende in Kleinder-liempde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Kleinder-liempde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Kleinder-liempde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Kleinder-liempde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Kleinder-liempde verblijft, dan mag uw werkgever in Kleinder-liempde u eveneens wel ontslaan.