Ontslag Liefkenshoek

Uw werkgever in Liefkenshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Liefkenshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Liefkenshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Liefkenshoek. Uw werkgever in Liefkenshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Liefkenshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Liefkenshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Liefkenshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Liefkenshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Liefkenshoek of met bevallingsverlof bent in Liefkenshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Liefkenshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Liefkenshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Liefkenshoek
 • Als u in Liefkenshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Liefkenshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Liefkenshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Liefkenshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Liefkenshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Liefkenshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Liefkenshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Liefkenshoek. Uitzonderingen in Liefkenshoek;
 • Als uw werkgever in Liefkenshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Liefkenshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Liefkenshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Liefkenshoek niet geschikt voor uw werk in Liefkenshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Liefkenshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Liefkenshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Liefkenshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Liefkenshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Liefkenshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Liefkenshoek u eveneens wel ontslaan.