Ontslag Lichtmis

Uw werkgever in Lichtmis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lichtmis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lichtmis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lichtmis. Uw werkgever in Lichtmis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lichtmis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lichtmis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lichtmis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lichtmis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lichtmis of met bevallingsverlof bent in Lichtmis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lichtmis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lichtmis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lichtmis
 • Als u in Lichtmis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lichtmis wilt opnemen;
 • Omdat u in Lichtmis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lichtmis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lichtmis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lichtmis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lichtmis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lichtmis. Uitzonderingen in Lichtmis;
 • Als uw werkgever in Lichtmis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lichtmis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lichtmis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lichtmis niet geschikt voor uw werk in Lichtmis of
 • u functioneert niet voldoende in Lichtmis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lichtmis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lichtmis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lichtmis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lichtmis verblijft, dan mag uw werkgever in Lichtmis u eveneens wel ontslaan.