Ontslag Lichtenvoorde

Uw werkgever in Lichtenvoorde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lichtenvoorde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lichtenvoorde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lichtenvoorde. Uw werkgever in Lichtenvoorde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lichtenvoorde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lichtenvoorde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lichtenvoorde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lichtenvoorde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lichtenvoorde of met bevallingsverlof bent in Lichtenvoorde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lichtenvoorde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lichtenvoorde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lichtenvoorde
 • Als u in Lichtenvoorde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lichtenvoorde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lichtenvoorde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lichtenvoorde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lichtenvoorde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lichtenvoorde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lichtenvoorde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lichtenvoorde. Uitzonderingen in Lichtenvoorde;
 • Als uw werkgever in Lichtenvoorde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lichtenvoorde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lichtenvoorde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lichtenvoorde niet geschikt voor uw werk in Lichtenvoorde of
 • u functioneert niet voldoende in Lichtenvoorde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lichtenvoorde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lichtenvoorde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lichtenvoorde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lichtenvoorde verblijft, dan mag uw werkgever in Lichtenvoorde u eveneens wel ontslaan.