Ontslag Lichtaard

Uw werkgever in Lichtaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lichtaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lichtaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lichtaard. Uw werkgever in Lichtaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lichtaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lichtaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lichtaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lichtaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lichtaard of met bevallingsverlof bent in Lichtaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lichtaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lichtaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lichtaard
 • Als u in Lichtaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lichtaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Lichtaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lichtaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lichtaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lichtaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lichtaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lichtaard. Uitzonderingen in Lichtaard;
 • Als uw werkgever in Lichtaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lichtaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lichtaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lichtaard niet geschikt voor uw werk in Lichtaard of
 • u functioneert niet voldoende in Lichtaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lichtaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lichtaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lichtaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lichtaard verblijft, dan mag uw werkgever in Lichtaard u eveneens wel ontslaan.