Ontslag Libeek

Uw werkgever in Libeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Libeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Libeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Libeek. Uw werkgever in Libeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Libeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Libeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Libeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Libeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Libeek of met bevallingsverlof bent in Libeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Libeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Libeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Libeek
 • Als u in Libeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Libeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Libeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Libeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Libeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Libeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Libeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Libeek. Uitzonderingen in Libeek;
 • Als uw werkgever in Libeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Libeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Libeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Libeek niet geschikt voor uw werk in Libeek of
 • u functioneert niet voldoende in Libeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Libeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Libeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Libeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Libeek verblijft, dan mag uw werkgever in Libeek u eveneens wel ontslaan.