Ontslag Lheebroek

Uw werkgever in Lheebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lheebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lheebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lheebroek. Uw werkgever in Lheebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lheebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lheebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lheebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lheebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lheebroek of met bevallingsverlof bent in Lheebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lheebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lheebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lheebroek
 • Als u in Lheebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lheebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Lheebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lheebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lheebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lheebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lheebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lheebroek. Uitzonderingen in Lheebroek;
 • Als uw werkgever in Lheebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lheebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lheebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lheebroek niet geschikt voor uw werk in Lheebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Lheebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lheebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lheebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lheebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lheebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Lheebroek u eveneens wel ontslaan.