Ontslag Lhee

Uw werkgever in Lhee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lhee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lhee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lhee. Uw werkgever in Lhee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lhee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lhee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lhee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lhee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lhee of met bevallingsverlof bent in Lhee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lhee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lhee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lhee
 • Als u in Lhee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lhee wilt opnemen;
 • Omdat u in Lhee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lhee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lhee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lhee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lhee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lhee. Uitzonderingen in Lhee;
 • Als uw werkgever in Lhee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lhee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lhee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lhee niet geschikt voor uw werk in Lhee of
 • u functioneert niet voldoende in Lhee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lhee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lhee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lhee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lhee verblijft, dan mag uw werkgever in Lhee u eveneens wel ontslaan.