Ontslag Lexmond

Uw werkgever in Lexmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lexmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lexmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lexmond. Uw werkgever in Lexmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lexmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lexmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lexmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lexmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lexmond of met bevallingsverlof bent in Lexmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lexmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lexmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lexmond
 • Als u in Lexmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lexmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Lexmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lexmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lexmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lexmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lexmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lexmond. Uitzonderingen in Lexmond;
 • Als uw werkgever in Lexmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lexmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lexmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lexmond niet geschikt voor uw werk in Lexmond of
 • u functioneert niet voldoende in Lexmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lexmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lexmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lexmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lexmond verblijft, dan mag uw werkgever in Lexmond u eveneens wel ontslaan.