Ontslag Lewedorp

Uw werkgever in Lewedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lewedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lewedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lewedorp. Uw werkgever in Lewedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lewedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lewedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lewedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lewedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lewedorp of met bevallingsverlof bent in Lewedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lewedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lewedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lewedorp
 • Als u in Lewedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lewedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Lewedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lewedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lewedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lewedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lewedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lewedorp. Uitzonderingen in Lewedorp;
 • Als uw werkgever in Lewedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lewedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lewedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lewedorp niet geschikt voor uw werk in Lewedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Lewedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lewedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lewedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lewedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lewedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Lewedorp u eveneens wel ontslaan.