Ontslag Leveroy

Uw werkgever in Leveroy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leveroy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leveroy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leveroy. Uw werkgever in Leveroy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leveroy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leveroy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leveroy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leveroy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leveroy of met bevallingsverlof bent in Leveroy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leveroy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leveroy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leveroy
 • Als u in Leveroy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leveroy wilt opnemen;
 • Omdat u in Leveroy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leveroy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leveroy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leveroy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leveroy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leveroy. Uitzonderingen in Leveroy;
 • Als uw werkgever in Leveroy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leveroy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leveroy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leveroy niet geschikt voor uw werk in Leveroy of
 • u functioneert niet voldoende in Leveroy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leveroy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leveroy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leveroy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leveroy verblijft, dan mag uw werkgever in Leveroy u eveneens wel ontslaan.