Ontslag Leveroijse bergen

Uw werkgever in Leveroijse bergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leveroijse bergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leveroijse bergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leveroijse bergen. Uw werkgever in Leveroijse bergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leveroijse bergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leveroijse bergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leveroijse bergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leveroijse bergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leveroijse bergen of met bevallingsverlof bent in Leveroijse bergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leveroijse bergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leveroijse bergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leveroijse bergen
 • Als u in Leveroijse bergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leveroijse bergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Leveroijse bergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leveroijse bergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leveroijse bergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leveroijse bergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leveroijse bergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leveroijse bergen. Uitzonderingen in Leveroijse bergen;
 • Als uw werkgever in Leveroijse bergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leveroijse bergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leveroijse bergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leveroijse bergen niet geschikt voor uw werk in Leveroijse bergen of
 • u functioneert niet voldoende in Leveroijse bergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leveroijse bergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leveroijse bergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leveroijse bergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leveroijse bergen verblijft, dan mag uw werkgever in Leveroijse bergen u eveneens wel ontslaan.