Ontslag Leuvenum

Uw werkgever in Leuvenum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leuvenum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leuvenum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leuvenum. Uw werkgever in Leuvenum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leuvenum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leuvenum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leuvenum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leuvenum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leuvenum of met bevallingsverlof bent in Leuvenum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leuvenum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leuvenum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leuvenum
 • Als u in Leuvenum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leuvenum wilt opnemen;
 • Omdat u in Leuvenum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leuvenum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leuvenum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leuvenum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leuvenum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leuvenum. Uitzonderingen in Leuvenum;
 • Als uw werkgever in Leuvenum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leuvenum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leuvenum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leuvenum niet geschikt voor uw werk in Leuvenum of
 • u functioneert niet voldoende in Leuvenum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leuvenum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leuvenum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leuvenum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leuvenum verblijft, dan mag uw werkgever in Leuvenum u eveneens wel ontslaan.