Ontslag Leuven

Uw werkgever in Leuven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leuven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leuven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leuven. Uw werkgever in Leuven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leuven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leuven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leuven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leuven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leuven of met bevallingsverlof bent in Leuven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leuven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leuven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leuven
 • Als u in Leuven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leuven wilt opnemen;
 • Omdat u in Leuven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leuven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leuven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leuven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leuven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leuven. Uitzonderingen in Leuven;
 • Als uw werkgever in Leuven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leuven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leuven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leuven niet geschikt voor uw werk in Leuven of
 • u functioneert niet voldoende in Leuven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leuven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leuven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leuven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leuven verblijft, dan mag uw werkgever in Leuven u eveneens wel ontslaan.