Ontslag Leuth

Uw werkgever in Leuth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leuth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leuth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leuth. Uw werkgever in Leuth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leuth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leuth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leuth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leuth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leuth of met bevallingsverlof bent in Leuth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leuth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leuth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leuth
 • Als u in Leuth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leuth wilt opnemen;
 • Omdat u in Leuth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leuth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leuth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leuth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leuth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leuth. Uitzonderingen in Leuth;
 • Als uw werkgever in Leuth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leuth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leuth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leuth niet geschikt voor uw werk in Leuth of
 • u functioneert niet voldoende in Leuth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leuth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leuth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leuth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leuth verblijft, dan mag uw werkgever in Leuth u eveneens wel ontslaan.