Ontslag Leutes

Uw werkgever in Leutes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leutes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leutes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leutes. Uw werkgever in Leutes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leutes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leutes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leutes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leutes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leutes of met bevallingsverlof bent in Leutes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leutes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leutes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leutes
 • Als u in Leutes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leutes wilt opnemen;
 • Omdat u in Leutes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leutes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leutes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leutes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leutes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leutes. Uitzonderingen in Leutes;
 • Als uw werkgever in Leutes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leutes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leutes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leutes niet geschikt voor uw werk in Leutes of
 • u functioneert niet voldoende in Leutes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leutes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leutes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leutes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leutes verblijft, dan mag uw werkgever in Leutes u eveneens wel ontslaan.