Ontslag Leusden

Uw werkgever in Leusden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leusden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leusden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leusden. Uw werkgever in Leusden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leusden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leusden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leusden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leusden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leusden of met bevallingsverlof bent in Leusden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leusden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leusden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leusden
 • Als u in Leusden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leusden wilt opnemen;
 • Omdat u in Leusden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leusden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leusden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leusden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leusden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leusden. Uitzonderingen in Leusden;
 • Als uw werkgever in Leusden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leusden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leusden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leusden niet geschikt voor uw werk in Leusden of
 • u functioneert niet voldoende in Leusden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leusden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leusden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leusden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leusden verblijft, dan mag uw werkgever in Leusden u eveneens wel ontslaan.