Ontslag Leunen

Uw werkgever in Leunen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leunen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leunen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leunen. Uw werkgever in Leunen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leunen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leunen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leunen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leunen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leunen of met bevallingsverlof bent in Leunen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leunen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leunen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leunen
 • Als u in Leunen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leunen wilt opnemen;
 • Omdat u in Leunen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leunen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leunen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leunen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leunen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leunen. Uitzonderingen in Leunen;
 • Als uw werkgever in Leunen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leunen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leunen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leunen niet geschikt voor uw werk in Leunen of
 • u functioneert niet voldoende in Leunen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leunen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leunen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leunen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leunen verblijft, dan mag uw werkgever in Leunen u eveneens wel ontslaan.