Ontslag Lettele

Uw werkgever in Lettele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lettele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lettele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lettele. Uw werkgever in Lettele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lettele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lettele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lettele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lettele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lettele of met bevallingsverlof bent in Lettele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lettele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lettele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lettele
 • Als u in Lettele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lettele wilt opnemen;
 • Omdat u in Lettele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lettele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lettele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lettele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lettele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lettele. Uitzonderingen in Lettele;
 • Als uw werkgever in Lettele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lettele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lettele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lettele niet geschikt voor uw werk in Lettele of
 • u functioneert niet voldoende in Lettele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lettele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lettele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lettele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lettele verblijft, dan mag uw werkgever in Lettele u eveneens wel ontslaan.