Ontslag Lettelbert

Uw werkgever in Lettelbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lettelbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lettelbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lettelbert. Uw werkgever in Lettelbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lettelbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lettelbert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lettelbert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lettelbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lettelbert of met bevallingsverlof bent in Lettelbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lettelbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lettelbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lettelbert
 • Als u in Lettelbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lettelbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Lettelbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lettelbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lettelbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lettelbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lettelbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lettelbert. Uitzonderingen in Lettelbert;
 • Als uw werkgever in Lettelbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lettelbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lettelbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lettelbert niet geschikt voor uw werk in Lettelbert of
 • u functioneert niet voldoende in Lettelbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lettelbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lettelbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lettelbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lettelbert verblijft, dan mag uw werkgever in Lettelbert u eveneens wel ontslaan.