Ontslag Lerop

Uw werkgever in Lerop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lerop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lerop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lerop. Uw werkgever in Lerop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lerop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lerop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lerop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lerop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lerop of met bevallingsverlof bent in Lerop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lerop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lerop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lerop
 • Als u in Lerop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lerop wilt opnemen;
 • Omdat u in Lerop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lerop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lerop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lerop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lerop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lerop. Uitzonderingen in Lerop;
 • Als uw werkgever in Lerop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lerop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lerop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lerop niet geschikt voor uw werk in Lerop of
 • u functioneert niet voldoende in Lerop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lerop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lerop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lerop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lerop verblijft, dan mag uw werkgever in Lerop u eveneens wel ontslaan.