Ontslag Lepelstraat

Uw werkgever in Lepelstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lepelstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lepelstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lepelstraat. Uw werkgever in Lepelstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lepelstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lepelstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lepelstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lepelstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lepelstraat of met bevallingsverlof bent in Lepelstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lepelstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lepelstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lepelstraat
 • Als u in Lepelstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lepelstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Lepelstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lepelstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lepelstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lepelstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lepelstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lepelstraat. Uitzonderingen in Lepelstraat;
 • Als uw werkgever in Lepelstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lepelstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lepelstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lepelstraat niet geschikt voor uw werk in Lepelstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Lepelstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lepelstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lepelstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lepelstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lepelstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Lepelstraat u eveneens wel ontslaan.