Ontslag Leons /lions

Uw werkgever in Leons /lions mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Leons /lions zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Leons /lions

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Leons /lions. Uw werkgever in Leons /lions mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Leons /lions arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Leons /lions niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Leons /lions te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Leons /lions u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Leons /lions of met bevallingsverlof bent in Leons /lions.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Leons /lions kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Leons /lions die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Leons /lions
 • Als u in Leons /lions lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Leons /lions wilt opnemen;
 • Omdat u in Leons /lions lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Leons /lions lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Leons /lions wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Leons /lions op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Leons /lions

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Leons /lions. Uitzonderingen in Leons /lions;
 • Als uw werkgever in Leons /lions bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Leons /lions aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Leons /lions gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Leons /lions niet geschikt voor uw werk in Leons /lions of
 • u functioneert niet voldoende in Leons /lions.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Leons /lions

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Leons /lions niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Leons /lions of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Leons /lions verblijft, dan mag uw werkgever in Leons /lions u eveneens wel ontslaan.