Ontslag Lenthe

Uw werkgever in Lenthe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lenthe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lenthe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lenthe. Uw werkgever in Lenthe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lenthe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lenthe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lenthe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lenthe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lenthe of met bevallingsverlof bent in Lenthe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lenthe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lenthe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lenthe
 • Als u in Lenthe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lenthe wilt opnemen;
 • Omdat u in Lenthe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lenthe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lenthe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lenthe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lenthe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lenthe. Uitzonderingen in Lenthe;
 • Als uw werkgever in Lenthe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lenthe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lenthe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lenthe niet geschikt voor uw werk in Lenthe of
 • u functioneert niet voldoende in Lenthe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lenthe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lenthe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lenthe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lenthe verblijft, dan mag uw werkgever in Lenthe u eveneens wel ontslaan.