Ontslag Lennisheuvel

Uw werkgever in Lennisheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lennisheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lennisheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lennisheuvel. Uw werkgever in Lennisheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lennisheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lennisheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lennisheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lennisheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lennisheuvel of met bevallingsverlof bent in Lennisheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lennisheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lennisheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lennisheuvel
 • Als u in Lennisheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lennisheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lennisheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lennisheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lennisheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lennisheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lennisheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lennisheuvel. Uitzonderingen in Lennisheuvel;
 • Als uw werkgever in Lennisheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lennisheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lennisheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lennisheuvel niet geschikt voor uw werk in Lennisheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Lennisheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lennisheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lennisheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lennisheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lennisheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Lennisheuvel u eveneens wel ontslaan.