Ontslag Lengel

Uw werkgever in Lengel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lengel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lengel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lengel. Uw werkgever in Lengel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lengel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lengel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lengel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lengel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lengel of met bevallingsverlof bent in Lengel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lengel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lengel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lengel
 • Als u in Lengel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lengel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lengel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lengel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lengel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lengel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lengel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lengel. Uitzonderingen in Lengel;
 • Als uw werkgever in Lengel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lengel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lengel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lengel niet geschikt voor uw werk in Lengel of
 • u functioneert niet voldoende in Lengel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lengel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lengel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lengel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lengel verblijft, dan mag uw werkgever in Lengel u eveneens wel ontslaan.