Ontslag Lemselo

Uw werkgever in Lemselo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemselo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemselo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemselo. Uw werkgever in Lemselo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemselo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemselo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemselo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemselo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemselo of met bevallingsverlof bent in Lemselo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemselo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemselo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemselo
 • Als u in Lemselo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemselo wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemselo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemselo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemselo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemselo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemselo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemselo. Uitzonderingen in Lemselo;
 • Als uw werkgever in Lemselo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemselo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemselo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemselo niet geschikt voor uw werk in Lemselo of
 • u functioneert niet voldoende in Lemselo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemselo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemselo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemselo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemselo verblijft, dan mag uw werkgever in Lemselo u eveneens wel ontslaan.