Ontslag Lemmer /de lemmer

Uw werkgever in Lemmer /de lemmer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemmer /de lemmer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemmer /de lemmer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemmer /de lemmer. Uw werkgever in Lemmer /de lemmer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemmer /de lemmer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemmer /de lemmer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemmer /de lemmer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemmer /de lemmer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemmer /de lemmer of met bevallingsverlof bent in Lemmer /de lemmer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemmer /de lemmer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemmer /de lemmer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemmer /de lemmer
 • Als u in Lemmer /de lemmer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemmer /de lemmer wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemmer /de lemmer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemmer /de lemmer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemmer /de lemmer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemmer /de lemmer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemmer /de lemmer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemmer /de lemmer. Uitzonderingen in Lemmer /de lemmer;
 • Als uw werkgever in Lemmer /de lemmer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemmer /de lemmer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemmer /de lemmer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemmer /de lemmer niet geschikt voor uw werk in Lemmer /de lemmer of
 • u functioneert niet voldoende in Lemmer /de lemmer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemmer /de lemmer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemmer /de lemmer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemmer /de lemmer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemmer /de lemmer verblijft, dan mag uw werkgever in Lemmer /de lemmer u eveneens wel ontslaan.