Ontslag Lemiers

Uw werkgever in Lemiers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemiers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemiers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemiers. Uw werkgever in Lemiers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemiers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemiers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemiers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemiers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemiers of met bevallingsverlof bent in Lemiers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemiers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemiers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemiers
 • Als u in Lemiers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemiers wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemiers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemiers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemiers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemiers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemiers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemiers. Uitzonderingen in Lemiers;
 • Als uw werkgever in Lemiers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemiers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemiers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemiers niet geschikt voor uw werk in Lemiers of
 • u functioneert niet voldoende in Lemiers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemiers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemiers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemiers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemiers verblijft, dan mag uw werkgever in Lemiers u eveneens wel ontslaan.