Ontslag Lemelerveld

Uw werkgever in Lemelerveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemelerveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemelerveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemelerveld. Uw werkgever in Lemelerveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemelerveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemelerveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemelerveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemelerveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemelerveld of met bevallingsverlof bent in Lemelerveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemelerveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemelerveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemelerveld
 • Als u in Lemelerveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemelerveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemelerveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemelerveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemelerveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemelerveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemelerveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemelerveld. Uitzonderingen in Lemelerveld;
 • Als uw werkgever in Lemelerveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemelerveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemelerveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemelerveld niet geschikt voor uw werk in Lemelerveld of
 • u functioneert niet voldoende in Lemelerveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemelerveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemelerveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemelerveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemelerveld verblijft, dan mag uw werkgever in Lemelerveld u eveneens wel ontslaan.