Ontslag Lemele

Uw werkgever in Lemele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemele. Uw werkgever in Lemele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemele of met bevallingsverlof bent in Lemele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemele
 • Als u in Lemele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemele wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemele. Uitzonderingen in Lemele;
 • Als uw werkgever in Lemele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemele niet geschikt voor uw werk in Lemele of
 • u functioneert niet voldoende in Lemele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemele verblijft, dan mag uw werkgever in Lemele u eveneens wel ontslaan.