Ontslag Lemel

Uw werkgever in Lemel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lemel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lemel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lemel. Uw werkgever in Lemel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lemel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lemel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lemel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lemel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lemel of met bevallingsverlof bent in Lemel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lemel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lemel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lemel
 • Als u in Lemel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lemel wilt opnemen;
 • Omdat u in Lemel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lemel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lemel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lemel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lemel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lemel. Uitzonderingen in Lemel;
 • Als uw werkgever in Lemel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lemel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lemel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lemel niet geschikt voor uw werk in Lemel of
 • u functioneert niet voldoende in Lemel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lemel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lemel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lemel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lemel verblijft, dan mag uw werkgever in Lemel u eveneens wel ontslaan.