Ontslag Lellens

Uw werkgever in Lellens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lellens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lellens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lellens. Uw werkgever in Lellens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lellens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lellens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lellens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lellens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lellens of met bevallingsverlof bent in Lellens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lellens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lellens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lellens
 • Als u in Lellens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lellens wilt opnemen;
 • Omdat u in Lellens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lellens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lellens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lellens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lellens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lellens. Uitzonderingen in Lellens;
 • Als uw werkgever in Lellens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lellens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lellens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lellens niet geschikt voor uw werk in Lellens of
 • u functioneert niet voldoende in Lellens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lellens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lellens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lellens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lellens verblijft, dan mag uw werkgever in Lellens u eveneens wel ontslaan.