Ontslag Lekkum

Uw werkgever in Lekkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lekkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lekkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lekkum. Uw werkgever in Lekkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lekkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lekkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lekkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lekkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lekkum of met bevallingsverlof bent in Lekkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lekkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lekkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lekkum
 • Als u in Lekkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lekkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Lekkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lekkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lekkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lekkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lekkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lekkum. Uitzonderingen in Lekkum;
 • Als uw werkgever in Lekkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lekkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lekkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lekkum niet geschikt voor uw werk in Lekkum of
 • u functioneert niet voldoende in Lekkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lekkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lekkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lekkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lekkum verblijft, dan mag uw werkgever in Lekkum u eveneens wel ontslaan.