Ontslag Lekkerkerk

Uw werkgever in Lekkerkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lekkerkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lekkerkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lekkerkerk. Uw werkgever in Lekkerkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lekkerkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lekkerkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lekkerkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lekkerkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lekkerkerk of met bevallingsverlof bent in Lekkerkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lekkerkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lekkerkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lekkerkerk
 • Als u in Lekkerkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lekkerkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Lekkerkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lekkerkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lekkerkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lekkerkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lekkerkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lekkerkerk. Uitzonderingen in Lekkerkerk;
 • Als uw werkgever in Lekkerkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lekkerkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lekkerkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lekkerkerk niet geschikt voor uw werk in Lekkerkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Lekkerkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lekkerkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lekkerkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lekkerkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lekkerkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Lekkerkerk u eveneens wel ontslaan.