Ontslag Lekermeer

Uw werkgever in Lekermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lekermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lekermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lekermeer. Uw werkgever in Lekermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lekermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lekermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lekermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lekermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lekermeer of met bevallingsverlof bent in Lekermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lekermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lekermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lekermeer
 • Als u in Lekermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lekermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Lekermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lekermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lekermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lekermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lekermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lekermeer. Uitzonderingen in Lekermeer;
 • Als uw werkgever in Lekermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lekermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lekermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lekermeer niet geschikt voor uw werk in Lekermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Lekermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lekermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lekermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lekermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lekermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Lekermeer u eveneens wel ontslaan.